Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Juridische kennisgeving

Alle informatie op deze site is eigendom van Johnson & Johnson Consumer B.V. en valt ook onder de controle van Johnson & Johnson B.V. Deze informatie wordt beschermd door de internationale rechten op het copyright. U mag de informatie op deze site enkel en alleen downloaden voor persoonlijk gebruik zonder commerciële doeleinden. Informatie aanpassen of in de toekomst zelf publiceren is daarbij niet toegestaan. De inhoud van de site mag in geen enkel ander geval worden gekopieerd of gebruikt.

Johnson & Johnson Consumer B.V. zal de nodige inspanningen leveren om up-to-date en juiste informatie op deze internetsite te plaatsen, maar onthoudt zich van uitspraken, garanties of beloftes over de juistheid, gangbaarheid of volledigheid van de geleverde informatie. Johnson & Johnson Consumer B.V. is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het al dan niet toegang krijgen tot de internetsite, of als gevolg van het vertrouwen dat u in de informatie op de internetsite heeft gesteld. Deze website voorziet eventueel links of verwijzingen naar andere sites, maar Johnson & Johnson Consumer B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke andere sites. Johnson & Johnson Consumer B.V. kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel als gevolg van de informatie op die sites. Dergelijke links zijn enkel voorzien voor het gemak van de gebruikers van deze internetsite. Deze site is uitsluitend bestemd voor bezoekers die in Nederland wonen.
De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, productaankleding en producten die op deze site worden vermeld en getoond, zijn beschermd, zowel in de Benelux als internationaal. Geen enkele ervan mag worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Johnson & Johnson Consumer B.V., behalve om de producten of diensten van van Johnson & Johnson Consumer B.V. te onderscheiden. 
Alle communicatie die u naar deze internetsite stuurt, wordt beheerd volgens de Internet Privacyverbintenis van deze internetsite. van Johnson & Johnson Consumer B.V. is vrij om de inhoud van die communicatieboodschappen - ook als het om ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow gaat - te gebruiken voor eender welk doel dat bij het begin van de communicatie-uitwisselingen wordt vermeld. Zulke doelen kunnen de ontwikkeling, de productie en de marketing van nieuwe producten of diensten zijn.
De zender van eender welke boodschap naar deze internetsite of naar van Johnson & Johnson Consumer B.V. is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie van zijn of haar boodschap, ook voor de waarheid en de juistheid van de gegevens. 
Deze internetsite wordt verleend als een dienst aan zijn bezoekers. van Johnson & Johnson Consumer B.V. houdt zich het recht voor om de inhoud van deze site op eender welk moment of voor eender welke reden te verwijderen, aan te passen of aan te vullen, zonder enige voorafgaande berichtgeving. 
Johnson & Johnson Consumer B.V., Postbus 1346, 1300 BH Almere