Cookiebeleid

Welkom bij www.listerine.nl. Deze site is het eigendom van Johnson & Johnson Consumer B.V. Dit beleid inzake cookies is bedoeld om u te informeren over onze praktijken betreffende het verzamelen van informatie van u via cookies en andere traceringtechnologieën als u onze website bezoekt.

Overzicht van de regels inzake toestemming voor cookies

Onder de wetgeving van de EU zijn organisaties die via websites cookies op de computers van bezoekers plaatsen, verplicht toestemming te vragen nadat ze duidelijke en uitgebreide informatie hebben verstrekt over hoe cookies op de websites worden gebruikt.

Om aan deze vereiste te voldoen, hebben we de volgende vier stappen genomen:

 1. Geïdentificeerd welke cookies en andere traceringtechnologie door deze website worden gebruikt, met welk doel ze worden gebruikt en aanverwante informatie, zoals wanneer ze vervallen en of ze eigen cookies zijn of die van derden.
 2. Beoordeeld in welke mate deze cookies inbreuk maken op de verwachtingen betreffende privacy van de bezoekers, gebaseerd op de in (i) hierboven verzamelde informatie.
 3. 'Duidelijke en uitgebreide' informatie verstrekt over websitecookies met het passende niveau van openbaarmaking dat overeenstemt met de mate van privacy-inbreuk van elk cookie (Zie de lijst met Cookie-instellingen).
 4. Een passende strategie vastgesteld om toestemming te verkrijgen voor websitecookies, waarbij rekening wordt gehouden met het type gebruik en de mate van privacy-inbreuk. Bepaalde types cookies kunnen in aanmerking komen voor juridische uitzonderingen en waar dit het geval is, is geen toestemming nodig voor deze cookies.

Toestemmingsstrategieën die op deze website worden gebruikt

De Europese normen voor het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies en vergelijkbare traceringstechnologie (zoals traceringspixels en websitescripts) ('Cookies') veranderen voortdurend, en hoewel eerdere, uitdrukkelijke toestemmingsstrategieën (of 'opt-in'-strategieën) juridisch de sterkste oplossing vormen voor het verkrijgen van toestemming, kunnen ze de ervaring van de bezoeker hinderen en legitieme gegevensverzameling via de website negatief beïnvloeden.

Als alternatief stellen impliciete toestemmingsstrategieën ons in staat om toestemming aan te nemen waar bezoekers geen Cookies weigeren (of 'opt-out'), nadat duidelijke zichtbare toelichtingen over Cookies en eenvoudige, direct toegankelijke Cookie-instellingen op granulair niveau zijn verstrekt (Raadpleeg  de lijst met Cookie-instellingen). Op die manier kunnen bezoekers de Cookies accepteren waartegen ze geen bezwaar hebben en de Cookies weigeren die ze niet willen accepteren.

De toestemmingsstrategie die passend is voor elk bepaald type Cookie, is afhankelijk van de mate van privacy-inbreuk van dat Cookie. Hierbij wordt met het volgende rekening gehouden:

 • Wie het Cookie stuurt (d.w.z. eigen cookie of van derden)

 • Welke gegevens via het Cookie worden verzameld

 • Wat het doel van het Cookie is

 • Hoe lang het actief blijft

 • De aard van de website waarvan het wordt verstuurd

Voor Cookies waarvoor toestemming vereist is, volgen we een benadering met drie niveaus om goedkeuring van de bezoekers te krijgen:

 • Voor Cookies met een kleine mate van privacy-inbreuk: We publiceren duidelijke gegevens in het beleid inzake Cookies en geven een eenvoudige manier om Cookies te weigeren; we nemen aan dat bezoekers toestemmen wanneer ze Cookies niet weigeren.

 • Voor Cookies met een gemiddelde mate van privacy-inbreuk: We gebruiken dezelfde strategie als voor Cookies met een kleine mate van privacy-inbreuk en plaatsen gegevens over het gebruik van Cookies in context op passende plaatsen op de website (bijv. we plaatsen gegevens over Cookies rond betreffende advertenties of andere websitefunctionaliteit die afhankelijk is van deze Cookies).

 • Voor Cookies met een hoge mate van privacy-inbreuk: We zullen een voorafgaande toestemmingsstrategie implementeren (bijv. het gebruik van een banner of pop-up die van bezoekers toestemming vraagt voor deze Cookies voordat ze verstuurd worden).

Impliciete toestemming voor Cookies: Cookies die vanaf deze websites worden verstuurd, maken slechts weinig of gemiddeld inbreuk op de privacy.

Cookie-gegevens op type, in plaats van op identiteit: Gezien het grote aantal Cookies dat vanaf websites verstuurd wordt,  worden Cookies op categorie ingedeeld (bijv. advertentiecookies, analytische cookies.)  Hierdoor worden de Cookie-gegevens eenvoudiger en gemakkelijker te begrijpen voor consumenten.

N.B. De lijst met Cookie-instellingen geeft informatie over de doelen, de duur van het actief blijven van de Cookie en verwijzingen naar hoe Cookies te weigeren

Koppelingen naar andere websites

Deze site kan koppelingen of verwijzingen naar andere websites bevatten. Denk eraan dat wij de Cookies/traceringstechnologie van andere websites niet  in beheer hebben, en dat dit beleid inzake Cookies niet van toepassing is op die website.

Hoe neemt u contact met ons op

Als u vragen, opmerkingen, verzoeken of bezorgdheden hebt met betrekking tot dit privacy beleid of de manier van informatieverwerking op deze site, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Johnson & Johnson Consumer B.V.
Consumentenservice
Postbus 1346
1300 BH Almere

Tel. 00800 260 260 00 (Gratis, enkel via vast toestel)

klik aub hier om ons per E-Mail te contacteren.

Wijzigingen van dit beleid inzake Cookies

Als dit beleid inzake Cookies wordt gewijzigd, wordt het herziene beleid gepubliceerd. De laatste herziening van dit beleid inzake Cookies was op 15 juli 2015.

Type Cookie Doel Vervaldatum Hoe blokkeer ik ze
Cookies die door J&J worden verstuurd

Cookies die nodig zijn voor essentiële doelen en functies van de website [SESS***********(naam wordt willekeurig toegewezen op basis van browsersessie)]

Deze cookies zijn uitsluitend nodig voor de juiste werking van onze site. Ze helpen ons de beveiliging en efficiënte publicatie van onze site zeker te stellen.

Het cookie dat we met dit doel plaatsen, wordt automatisch 24 dagen nadat u onze website voor het laatst hebt bezocht, van uw apparaat verwijderd.

U kunt uw browserinstellingen wijzigen om deze cookies te accepteren of weigeren. Omdat de manieren hiervoor tussen browsers verschillen, moet u het Help-menu van uw browser raadplegen voor meer informatie.

Websiteverbeteringscookies

Deze cookies helpen de werking en bruikbaarheid van onze website te verbeteren. Ze kunnen ons bijvoorbeeld helpen bepalen of uw browser kleine websiteprogrammaatjes ('scripts' genoemd) kan uitvoeren die extra websitefunctionaliteit toevoegen of maken het ons mogelijk de websitevoorkeuren die u instelt te herinneren (bijvoorbeeld voorkeuren voor lettergrootte of taal).

Het cookie dat we met dit doel plaatsen, wordt automatisch van uw apparaat verwijderd als u uw browser sluit.

U kunt uw browserinstellingen wijzigen om deze cookies te accepteren of weigeren. Omdat de manieren hiervoor tussen browsers verschillen, moet u het Help-menu van uw browser raadplegen voor meer informatie.

Cookies en andere traceringstechnieken die J&J-serviceproviders en andere bedrijven gebruiken

Analytics-cookies en -technologie

(Bron: Google Analytics)

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, van welke site de bezoekers naar de site komen en de pagina's die ze bezocht hebben.

Sommige van de cookies die we met dit doel plaatsen, worden automatisch van uw apparaat verwijderd als u uw browser sluit. Andere kunnen tot maximaal 24 maanden na uw laatste bezoek aan onze site aanwezig blijven.

U kunt tracering door Google Analytics weigeren door de volgende site te bezoeken: http://tools.google.com/

 

Footnotes list:

  COOKIE SETTINGS PANEL

  1st Party cookies: Necessary Cookie =:: Enhancement=

  When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.